Επικοινωνία

 

Πληροφορίες επικοινωνίας

Δικηγορικό Γραφείο Γιώργου Αρ. Δαούκα
Φράγκων 19 546 25 
Θεσσαλονίκη


Τηλ. +30 2310 538960
Fax. +30 2310 538060


Ώρες λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας του δικηγορικού γραφείου είναι από την 10.00 πμ. έως την 20.00 μμ. κάθε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Επικοινωνία

Κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου, η επικοινωνία με το δικηγορικό γραφείο μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, για την πραγματοποίηση συνάντησης με το δικηγόρο απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία για τον καθορισμό της.