Συνέταιροι

 

Ο Αριστείδης Δαούκας γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε και σπούδασε. Αποφοίτησε το 2012 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με βαθμό Λίαν Καλώς. Μεταξύ των τομέων γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνονται μαθήματα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Σχέσεων μεταξύ των κρατών της Βαλκανικής αλλά και των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και η ιστορική διαδρομή αυτών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εκπόνησε εργασίες που αφορούσαν την κατάσταση και τις σχέσεις κρατών της Κ.Α.Κ. Η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας στη διάρκεια των τεσσάρων ετών της σχολής, τον έχει καταστήσει ικανό να μιλάει, να διαβάζει και να γράφει στα ρωσικά με μεγάλη άνεση. Όντας γνώστης της ρωσικής γραμματικής και συντακτικού έχει ακόμη την ικανότητα να μεταφράζει κείμενα από τα ρωσικά στα ελληνικά και το αντίστροφο. Χειρίζεται πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, μιας είναι κάτοχος του πτυχίου του Michigan του επιπέδου Proficiency.

Η Αλεξάνδρα Τζάκρη σπούδασε Γραμματέας Διοίκησης στο North College of Thessaloniki, από το οποίο αποφοίτησε το 1983. Την ίδια χρονιά προσλήφθηκε στην εταιρία ΒΕΠΣΥ Α.Ε. στην οποία εργάστηκε ως Γραμματέας Διοίκησης έως το έτος 1995. Κατά τα τελευταία έτη εργασίας της στην ΒΕΠΣΥ Α.Ε. απασχολήθηκε ταυτόχρονα και ως βοηθός λογιστή αποκομίζοντας βασικές γνώσεις λογιστικής. Από το 1995 έως σήμερα είναι υπεύθυνη για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του δικηγορικού γραφείου του Γιώργου Δαούκα. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του φακέλου της δικογραφίας καθώς επίσης και για τη διεκπεραίωση διοικητικών, τραπεζικών και φορολογικών διαδικασιών. Έχει ένα πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα. Υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και αφοσίωσης, σοβαρότητα, συνέπεια, συσσωρευμένη εμπειρία και βαθειά γνώση της πρακτικής των διαδικασιών αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της.