Υπηρεσίες

 

Ο Γιώργος Αρ. Δαούκας παρέχει τις υπηρεσίες του στους πιο κάτω τομείς του Δικαίου:

 • Γενική δικηγορία
 • Επαγγελματικό Δίκαιο και δικαστική διεκδίκηση
 • Εμπορικό Δίκαιο και δικαστική διεκδίκηση
 • Δίκαιο των συμβάσεων
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Επενδύσεις
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Σήματα
 • Κοινές Επιχειρήσεις
 • Αυτοκινητικά ατυχήματα
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ιδιοκτησίας
 • Ακίνητα
 • Διαπραγματεύσεις - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Αποζημιώσεις
 • Δικαστική διεκδίκηση